REGULAMENTUL PROMOTIEI

“PLATESTE ORICARE IMPOZIT LOCAL SAU TAXA LOCALA CU ORICE CARD VISA SI POTI TRAI FARA GRIJI 10 ANI DE ZILE”

desfasurata in perioada 1 februarie – 31 martie 2016

 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI
  Promotia „PLATESTE ORICARE IMPOZIT LOCAL SAU TAXA LOCALA CU ORICE CARD VISA SI POTI TRAI FARA GRIJI 10 ANI DE ZILE.”, este organizata in numele Visa Europe Services Inc., de catre Geometry Global Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Frumoasa nr. 39, Corpuri A, D si E Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7567/1999, CUI RO12121138, cod operator de date cu caracter personal 31489, reprezentata prin Mircea Pascu , in calitate de Administrator si Florina Voevod, in calitate de director financiar, numita in continuare “Organizator”.
 2. PRODUSE PARTICIPANTE
  La aceasta promotie participa orice card de credit sau debit Visa eliberat in Romania de catre una din urmatoarele banci (denumite in continuare, in mod colectiv, „Bancile Participante” si, in mod individual, „Banca Participanta”):
  1. BANCA TRANSILVANIA SA
  2. RAIFFEISEN BANK ROMANIA SA
  3. UNICREDIT TIRIAC BANK SA
  4. ALPHA BANK ROMANIA SA
  5. BANCA COMERCIALA ROMANA SA
  6. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
  7. ING BANK NV, ROMANIA BRANCH
  8. PIRAEUS BANK ROMANIA SA
  9. BANCA ROMANEASCA SA
  10. CEC BANK SA
  11. CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA
  12. CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA
  13. NEXTEBANK ROMANIA SA
  14. PROCREDIT BANK SA
  15. MARFIN BANK
  16. BANCPOST
  17. OTP BANK
  18. BANCA CARPATICA

  Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile din prezentul regulament („Regulamentul”).
  Regulamentul a fost redactat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv cele din a de Guvern nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, si este obligatoriu pentru toti participantii.
 3. DREPT DE PARTICIPARE
  La aceasta promotie pot participa toate persoanele fizice, juridice si fizice autorizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  1. Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a promotiei, adica pana la data 01.02.2016 – pentru persoanele fizice;
  2. Sa fie titularul unui card Visa emis de o Banca Participanta, indiferent de moneda cardului;
  3. Sa plateasca oricare impozit local sau taxa locala cu cardul Visa, in perioada 01.02.2016 – 31.03.2016. Asadar, pentru evitarea oricarei neintelegeri, platile efectuate cu cash/ bani lichizi direct la casieria directiei specializate din cadrul primariei, platile efectuate prin intermediul ordinului de plata, precum si platile efectuate cu alte tipuri de carduri nu participa la aceasta promotie.
  4. Lista cu primariile care accepta plata la casierie a impozitelor si taxelor locale cu cardul Visa se regaseste la adresa www.visa.ro. Participantul trebuie sa verifice la primaria unde trebuie platit impozitul local sau taxa locala respectiva, conditiile in care este acceptata plata cu cardul Visa, inclusiv locatiile unde este acceptata o asemenea plata, precum si tipul cardului Visa acceptat.

   Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie). Platile efectuate de aceste persoane nu vor fi validate pentru tragerile la sorti aferente acestei promotii.
 4. PROCEDURA PROMOTIEI
  Perioada desfasurarii promotiei este 01.02.2016, ora 00:01 ora Romaniei – 31.03.2016, 23:59 ora Romaniei.
  Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa efectueze, in perioada promotiei, plata oricarui impozit local sau taxe locale cu cardul de debit sau credit Visa, prin una dintre modalitati: prin intermediul terminalului POS situat in locatiile directiilor specializate din cadrul primariilor si a oficiilor postale care accepta plata cu carduri Visa, , la infochioscurile care permit plata taxelor si impozitelor locale cu cardul sau online (www.ghiseul.ro) sau pe alte platforme de plata online a taxelor si impozitelor locale.
  Pentru ca o inscriere in promotie sa fie valida, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  1. Plata impozitului local sau a taxei locale sa fie efectuata prin intermediul terminalului POS situat in locatiile directiilor specializate din cadrul primariilor si a oficiilor postale care accepta plata cu carduri Visa, la infochioscurile care permit plata taxelor si impozitelor cu cardul, online pe www.ghiseul.ro sau pe alte platforme de plata online a taxelor si impozitelor locale.
  2. Nu se ia in considerare plata cash/ bani lichizi la casieria directiei specializate din cadrul primariei sau plata prin ordin de plata sau plata cu alt tip de card decat cardul Visa. Pentru identificarea primariilor care accepta plata cu cardul Visa a taxelor si impozitelor locale, va rugam sa consultati lista existenta pe www.visa.ro. Participantul trebuie sa verifice la primaria unde trebuie platit impozitul local sau taxa locala respectiva, conditiile in care este acceptata plata cu cardul Visa, inclusiv locatiile unde este acceptata o asemenea plata, precum si tipul cardului Visa acceptat.
  3. Plata sa fie efectuata prin intermediul unui card de debit sau de credit Visa emis in Romania de catre una dintre Bancile Participante. Lista bancilor participante o puteti gasi la punctul 2.
  4. Plata sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament.
  5. Plata sa fie realizata in perioada promotiei, respectiv in intervalul cuprins intre 01.02.2016, ora 00:01 ora Romaniei si 31.03.2016, ora 23:59 ora Romaniei (platile efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare pentru participarea la promotie).
   Fiecare plata a oricarui impozit local sau a oricarei taxe locale efectuata cu un card Visa in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului regulament, reprezinta cate o inscriere in promotie, deci o sansa la tragerea la sorti. Prezenta promotie poate fi prelungita de catre Organizator.

  Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.
 5. CONDITII DE VALIDITATE
  Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
  1. a) Participantii sa indeplineasca conditiile pentru a avea dreptul de a participa conform Pct. 3;
  2. b) Inscrierea sa fie facuta in conditiile Pct. 4.

  Fiecare tranzactie facuta cu un card Visa in perioada promotiei in conditiile prezentului Regulament reprezinta o inregistrare in cadrul promotiei. Fiecare tranzactie este transformata de catre Banca Participanta relevanta intr-un transaction ID, care nu identifica per se un participant. Transaction IDs sunt trimise saptamanal de catre Bancile Participante catre Organizator pe intreaga perioada de desfasurare.

  In cadrul validarii unui castigator (telefonic, prin e mail sau prin posta) Banca Participanta ii va aduce la cunostinta acestuia ca, numele, prenumele, adresa, email-ul, numarul de telefon, contul bancar atasat cardului Visa ce apartine castigatorului si codul sau de identificare personala, daca este cazul, trebuie sa fie furnizat Organizatorului pentru ca acesta din urma, printre altele, sa poata sa inmaneze premiul castigatorului si pentru ca acesta sa se conformeze cu prevederile fiscale in vigoare. In cazul in care castigatorul/castigatorii refuza ca aceste date personale sa fie furnizate Organizatorului, se va considera ca acesta/acestia au refuzat premiul si prin urmare acesta/acestia va fi invalidat/vor fi invalidati, urmand ca urmatorul/urmatorii de pe lista de rezerva sa fie desemnati castigatori, in ordinea tragerii la sorti, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Acceptarea premiului de catre un castigator reprezinta acordul sau expres fata de prevederile prezentului Regulament, inclusiv cele cu privire la procesarea datelor cu caracter personal.
  In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor conform Pct. 6 de mai jos, Bancile Participante vor contacta persoana fizica ce are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in conformitate cu conditiile de validitate de mai sus.
 6. PREMII
  In cadrul acestei promotii se vor acorda 61 premii, constand in:
  - un premiu zilnic, fiecare constand intr-un voucher eMag in valoare de 500 lei. In total, in cadrul promotiei se vor acorda 60 de premii zilnice. Voucherul eMag va fi folosit conform termenilor si conditiilor impuse de catre eMag.
  - 1 premiu mare constand in suma bruta de 71.315 lei (suma neta 60.000 lei), ce ar putea sa fie echivalentul a 10 ani de impozite si taxe locale si/sau utilitati.
  1. 6.1. Tragerile la sorti si desemnarea premiilor se vor organiza astfel:
   Perioada de promotie Data tragere la sorti
   01 – 07 februarie 2016 16-feb-16
   08 - 14 februarie 2016 23-feb-16
   15 - 21 februarie 2016 01-mar-16
   22 - 28 februarie 2016 08-mar-16
   29 februarie - 6 martie 2016 15-mar-16
   7 - 13 martie 2016 22-mar-16
   14 - 20 martie 2016 29-mar-16
   21 - 27 martie 2016 05-apr-16
   28 - 31 martie 2016 12-apr-16

   • Extragerile pentru premiile zilnice se vor efectua o data pe saptamana, conform tabelului de mai sus, astfel:
    In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor extrage cate 7 castigatori, cate un castigator pentru fiecare zi a promotiei, din perioada aferenta extragerii, precum si 10 rezerve corespunzatoare fiecarei zile. Exceptie face ultima tragere la sorti, in cadrul careia se vor extrage 5 castigatori, cate un castigator pentru fiecare zi a promotiei din intervalul respectiv, precum si 10 rezerve corespunzatoare fiecarei zile.
   • Extragerea pentru premiul cel mare se va efectua in data de 12 aprilie 2016, avand in vedere toti participantii la promotie inscrisi in perioada 01.02.2016 – 31.03.2016.
   • Toate tragerile la sorti vor fi realizate electronic la sediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A., situat in Bucuresti, Str. Siriului, nr 42-46, et 3, Sector 1, in prezenta unui notar public.
   • Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care una dintre Bancile Participante nu trimite tranzactiile aferente unei zile de campanii, inainte de extrage cu cel putin o zi sau se retrage din promotie.Tragerile la sorti se vor efectua din tranzactiile primite, aferente unei saptamani, cu cel putin cu o zi inainte de extragere. Tranzactiile primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
   • Castigatorii vor fi anuntati de catre Banca Participanta emitenta a cardului Visa, telefonic, via e-mail sau posta, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acestia au fost desemnati castigatori. Acestia au dreptul ca in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la momentul anuntarii, sa refuze premiul acordat, refuzul acestora trebuind facut fie in forma scrisa, trimis prin posta si primit de Banca Participanta, fie via e-mail catre aceeasi Banca, fie telefonic la call center-ul Bancii Participante emitente a cardului Visa.
   • In caz de primire a refuzului sau in cazul in care potentialul castigator nu trimite niciun raspuns in termenul de 5 (cinci) zile lucratoare mentionat anterior, acesta va fi invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta promotie, caz in care castigator va fi desemnata una dintre rezervele acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.
   • In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una dintre rezervele acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.
   • De asemenea, un castigator va fi invalidat, astfel cum a fost mentionat mai sus, si in cazul in care refuza ca numele, prenumele, adresa, email-ul, numarul de telefon, contul bancar sau bancar atasat cardului Visa si codul sau de identificare personala, daca este cazul, sa fie furnizat Organizatorului pentru ca acesta din urma, printre altele, sa poata sa inmaneze premiul castigatorului si pentru ca acesta sa se conformeze cu prevederile fiscale in vigoare, urmand ca urmatorul/urmatorii de pe lista de rezerva sa fie desemnati castigatori, in ordinea tragerii la sorti, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
   • Premiul cel mare va fi inmanat direct castigatorului de catre Geometry Global Romania SRL. Suma neta aferenta premiului castigat va fi inmanata castigatorului prin modalitatea creditarii cardului Visa castigator in cadrul prezentei promotii.
   • Un participant poate castiga un singur premiu zilnic in cadrul campaniei, indiferent de numarul de tranzactii ce ofera drept de participare, conform art. 3, realizate. Toate tranzactiile zilnice, inclusiv cele castigatoare, intra automat si in tombola pentru marele premiu.

   La fiecare extragere pentru premii zilnice vor fi extrase cate 10 (zece) rezerve pentru fiecare premiu. La extragerea pentru marele premiu vor fi extrase 10 (zece) rezerve. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate in ordinea extragerii acestora. Valoarea totala a premiilor este de maximum 90 000 (noua zeci mii) lei NET, valoarea exacta putand fi stabilita la finalul promotiei, in functie de premiile acordate conform procedurii de la Art. 4.
 7. ACORDAREA PREMIILOR
  Pentru a putea castiga unul dintre premiile oferite la aceasta promotie, participantii trebuie sa indeplineasca dispozitiile si conditiile mentionate la Punctele 3, 4 si 5 din Regulament, nerespectarea uneia dintre acestea (dispozitii/conditii) fiind sanctionata cu invalidarea. Castigatorul va primi premiul corespunzator tragerilor la sorti.
  Premiile zilnice constand in voucherele eMag, vor fi acordate electronic de catre Organizator prin intermediul adresei de e-mail transmisa de catre castigator Bancii Participante, in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii acestora. Organizatorul nu este responsabil pentru neutilizarea voucherelor in termenul indicat in mail.
  Premiul cel mare va fi inmanat prin creditarea cardului Visa al carui titular este castigatorul, conform procedurii descrise mai jos:
  Cardul se vor alimenta in RON, in 30 (treizeci) de zile lucratoare de la anuntul telefonic sau via e-mail prevazut la Punctul 6, dar nu mai devreme de 10 (zece) zile lucratoare (in acord cu dispozitiile referitoare la participarea la promotie) de catre Geometry Global Romania SRL. In cazul in care moneda cardului este EURO/USD, cardul se va alimenta in RON prin intermediul Geometry Global Romania SRL la cursul BNR al zilei in care se realizeaza alimentarea. La cererea Organizatorului/Bancii Participante emitente a cardului Visa, castigatorii sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere atat in sensul indeplinirii conditiilor de participare la prezenta promotie, cat si in sensul acceptarii prelucrarii datelor cu caracter personal, cu privire la comunicarea de catre Banca Participanta catre Organizator a tuturor informatiilor necesare inmanarii premiului, cat si a datelor impuse de legea romana in vigoare in ceea ce priveste publicarea numelui castigatorilor de catre Organizator cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.
  Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor, precum si castigurile acestora, prin intermediul site-uluI www.visa.ro, in termen de 30 de zile lucratoare de la validarea acestora.
  In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.
 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
  Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.
 9. TAXE SI IMPOZITE
  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 571/2003 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.
 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
  Atat Visa Europe Services Inc. cat si S.C. Geometry Global Romania S.R.L., inregistrata ca operator de date cu caracter personal, se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantilor si sa respecte prevederile din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumita in continuare „Legea nr. 677/2001”).
  Prin participarea la promotia “PLATESTE ORICARE IMPOZIT LOCAL SAU TAXA LOCALACU ORICE CARD VISA SI POTI TRAI FARA GRIJI 10 ANI DE ZILE”, supusa validarii in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament al promotiei, inclusiv cele cu privire la protectia datelor personale.
  Prin participarea si validarea inscrierii la aceasta promotie, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale, si anume numele, prenumele, adresa, email-ul, numarul de telefon, contul bancar atasat cardului Visa ce apartine castigatorului si codul de identificare personala, daca este cazul, sa fie pastrate si prelucrate de Organizatorul promotiei, inclusiv de Banca Participanta, dupa caz, in scopul acordarii premiilor si remiterii acestora, precum si indeplinirii obligatiilor legale/fiscale ale Organizatorului in acord cu promotia. Prin acceptarea oricarui premiu la promotia “PLATESTE ORICARE IMPOZIT LOCAL SAU TAXA LOCALA CU ORICE CARD VISA SI POTI TRAI FARA GRIJI 10 ANI DE ZILE”, castigatorii sunt de acord ca numele, prenumele, localitatea lor, premiul castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati.
  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare numai daca vor fi receptionate de Organizator pana la data de 30.04.2016 inclusiv. Orice contestatii receptionate de Organizator dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
  Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal ale participantilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si de prezentul Regulament.
  La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la sediul S.C. Geometry Global Romania S.R.L., Bucuresti, Str. Frumoasa nr. 39, Corpuri A, D si E Sector 1, avand mentionat pe plic “ PLATESTE ORICARE IMPOZIT LOCAL SAU TAXA LOCALA CU ORICE CARD VISA SI POTI TRAI FARA GRIJI 10 ANI DE ZILE”, S.C. Geometry Global Romania S.R.L. se obliga, dupa caz :
  • Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

  Organizatorul se obliga sa respecte toate drepturile participantilor conferite de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a se opune ca date care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 care le-au fost incalcate.
  Organizatorul va asigura masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
  Datele cu caracter personal ale participantilor mentionate mai sus pot fi transmise (i) participantilor castigatori, la cerere, (ii) autoritatilor publice, in conformitate cu prevederile legale, (iii) publicului, numai in legatura cu participantii castigatori, (iv) partenerilor contractuali ai Organizatorului, care il sprijina in legatura cu organizarea si desfasurarea promotiei, inclusiv imputernicitilor acestuia, in sensul Legii 677/2001.
  Datele cu caracter personal ale participantilor la promotie vor fi procesate de catre Organizator astfel cum este prevazut in prezentul Regulament pe toata durata promotiei cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp .Adresa de primire a cererilor legate de date personale este S.C. Geometry Global Romania S.R.L., Bucuresti, Str. Frumoasa nr. 39, Corpuri A, D si E Sector 1 sau prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de email promotii@geometry.com.
 11. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
  Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul promotiei si un participant la promotie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta teritorial de la sediul social al Organizatorului sau de instanta competenta potrivit prevederilor legale in vigoare.
  Legea aplicabila este legea romana.
 12. DISPOZITII FINALE
  Promotia poate inceta inainte de termen, atat in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua aceasta promotie, cat si in cazul in care Organizatorul doreste acest lucru. In aceste situatii, Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.
  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament/conditiile promotiei/data extragerilor promotiei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului prin afisarea pe site-ul www.visa.ro in termen de 5 (cinci) zile lucratoare.
  In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
  Organizatorul este obligat a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.
  Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.visa.ro, in forma sa integrala.
  Pentru orice solicitare, va rugam sa va adresati la urmatoarea adresa de e-mail: promotii@geometry.com.