Regulamentul Promotiei « Plateste contactless cu orice card Visa si poti castiga bilete la UNTOLD »

Art. 1 Organizatorul promotiei

1.1. Promotia “Plateste contactless cu orice card Visa si poti castiga bilete la Untold” este organizata in numele si pentru Visa Europe Services Inc., de catre S.C. LION COMMUNICATION SERVICES BUCURESTI S.R.L. cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/ 8531/ 2009, CIF: RO25848554, Nr. Operator de date cu caracter personal: 10975, reprezentata legal de Dl. Theodor Liviu DUMITRESCU, in calitate de administrator, numita in continuare “Organizator”.

Art. 2 Banci participante/ Produse participante

2.1.La aceasta promotie participa orice card Visa contactless de credit, de debit sau comercial, emis in Romania de catre urmatoarele banci participante:

 • CREDIT EUROPE BANK, cu sediul central in Bd. Timisoara, nr 26Z, Bucuresti
 • ALPHA BANK, cu sediul central in Calea Dorobantilor nr. 237 B, București
 • BANCA COMERCIALA ROMANA, cu sediul central in Calea Victoriei, nr 15, Bucuresti
 • BANCA TRANSILVANIA, cu sediul central in Cluj-Napoca, judetul Cluj, strada G. Baritiu, nr 8
 • BRD – GRUP SOCIETE GENERALE, cu sediul central in BRD Tower, bulevardul Ion Mihalache, 1-7, Bucuresti
 • CEC BANK, cu sediul central in Calea Victoriei, nr 11-13, Bucuresti
 • ING BANK ROMANIA, cu sediul central in Bd. Iancu de Hunedoara, nr 48, Bucuresti
 • PIRAEUS BANK ROMANIA, cu sediul central in Sos. Nicolae Titulescu, nr 29-31, Bucuresti
 • RAIFFEISEN BANK, cu sediul central in Sky Tower, Calea Floreasca, nr 246C, sector 1, Bucuresti.
 • UNICREDIT BANK, cu sediul central in Bd. Expozitiei, nr 1F, Bucuresti

  (denumite in continuare in mod individual "Banca Participanta" si colectiv "Bancile Participante").

Art. 3 Perioada promotiei

3.1. Perioada de desfasurare a promotiei este 13.06.2018, ora 00:00:01 ora Romaniei – 22.07.2018, 23:59:59 ora Romaniei. Campania se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 4 Regulamentul promotiei

4.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.visa.ro
 • in urma unei solicitari scrise trimise fie prin e-mail la adresa promo@publicis.ro, fie prin posta la adresa Organizatorului din Bucuresti, sector 1, Str.Nicolae Iorga, nr. 5.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.visa.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 5 Dreptul de participare

5.1.La aceasta promotie pot participa toate persoanele fizice, juridice si fizice autorizate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a promotiei, adica 13.06.2018 – pentru persoanele fizice;
 • Sa fie titularul unui card Visa contactless (de credit, de debit sau comercial) emis de o Banca Participanta, indiferent de moneda cardului;
 • Sa fi efectuat cel putin o tranzactie contactless cu cardul Visa, in perioada promotiei, la comerciantii care accepta o astfel de modalitate de plata pe teritoriul Romaniei si/ sau in strainatate (prin "tranzactie contactless" se intelege tranzactia efectuata la punctele de vanzare – POS folosind tehnologia „contactless” a cardului si nu online, nici retragerea de numerar facuta la un ATM).

5.2.Nu au dreptul de a participa la aceasta promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii companiei organizatoare si ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand in copii, parinti, sot/ sotie). In cazul in care in cadrul tragerii la sorti se vor extrage tranzactiile efectuate de aceste persoane, acestea vor fi declarate invalide.

5.3.Fiecare tranzactie contactless efectuata cu un card Visa (de credit, debit sau comercial), in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului regulament, reprezinta cate o inscriere in promotie, deci o sansa la tragerea la sorti. Mai multe tranzactii reprezinta mai multe sanse la tragerea la sorti. Prezenta promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.

Art. 6 Premiile promotiei

6.1. In cadrul acestei promotii se vor acorda 100 (o suta) de premii fiecare constand in:

 • 2 (doua) abonamente care ofera acces general pe toata durata festivalului UNTOLD – in valoare unitara de 774 lei (TVA inclusa);
  Valoarea unitara a unui premiu este de 1.548 lei (TVA inclusa), valoarea impozitului este de 105lei
 • 6.2. Valoarea totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 154.800 lei (TVA inclusa), impozitul aferent este de 10.500 lei.

  6.3. In cadrul Promotiei, un participant poate castiga un singur premiu.

  6.4. Premiile nu sunt nominale. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu, din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.

  6.5. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

Art. 7 Mecanismul promotiei

7.1.Pentru a fi inscrisi la aceasta promotie, participantii trebuie sa efectueze cel putin o tranzactie contactless cu cardul Visa emis de catre o banca participanta mentionate in articolul 2.1, in orice locatie comerciala de pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, care permite o astfel de modalitate de plata (prin "tranzactie contactless" se intelege tranzactia efectuata la punctele de vanzare – POS folosind tehnologia „contactless” a cardului si nu online, nici retragerea de numerar facuta la un ATM), in perioada promotiei. Fiecare tranzactie contactless efectuata in perioada promotiei, reprezinta o inscriere la promotie, neexistand un plafon maxim de inscrieri.

7.2.Pentru ca o inscriere in promotie sa fie valida, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Tranzactia contactless sa fie efectuata intr-o locatie comerciala pe teritoriul Romaniei sau in strainatate care accepta aceasta modalitate de plata;
 • Tranzactia contactless sa fie efectuata prin intermediul unui card Visa, indiferent de moneda cardului, eliberat in Romania de catre o Banca Participanta (tranzactia nefiind conditionata de un anumit plafon valoric minim sau maxim);
 • Tranzactia contactless sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale prezentului Regulament;
 • Tranzactia contactless sa fie realizata in perioada promotiei, respectiv incepand cu 13.06.2018, ora 00:00:01 (ora Romaniei) si pana la 22.07.2018, 23:59:59 (ora Romaniei) (tranzactiile efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare).

7.3. Fiecare tranzactie contactless efectuata prin intermediul unui card Visa in perioada promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament reprezinta cate o inscriere la promotie, deci o sansa in plus la tragerea la sorti.

7.4.Fiecare tranzactie contactless facuta cu orice card Visa in perioada promotiei in conditiile prezentului Regulament reprezinta o inregistrare in cadrul promotiei. Fiecare tranzactie contactless va primi de la Banca Participanta un transaction ID, care nu identifica in sine un participant. Transaction IDs sunt trimise dupa incheirea fiecarei saptamani promotionale de catre Bancile Participante catre Organizator pentru tragerile la sorti saptamanale si validare castigatori.

Art. 8 Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

8.1 Tragerile la sorti

8.1.1.Pentru intreaga promotie, conform celor mentionate la art. 6, se vor efectua trei trageri la sorti in cadrul carora se vor acorda cate 45(patruzeci si cinci) de premii in primele doua extrageri si 10(zece) premii in cadrul ultimei extrageri.

Premiile se vor extrage din toate tranzactiile efectuate in decursul perioadei promotionale aferente fiecarei extrageri, impreuna cu cate 5 (cinci) rezerve pentru fiecare premiu, iar in cadrul ultimei extrageri se vor extrage 10 (zece) rezerve pentru intreaga perioada din baza de date aferenta intregii perioade de promotie.

Extragerile vor avea loc :

 • in data de 27.06.2018 pentru perioada 13.06.2018 ora 00:00:00 ora Romaniei – 24.06.2018 ora 23:59:59 ora Romaniei, pentru un numar de 45 de premii constand in invitatii duble la UNTOLD
 • in data de 11.07.2018 pentru perioada 25.06.2018 ora 00:00:00 ora Romaniei – 08.07.2018 ora 23:59:59 ora Romaniei, pentru un numar de 45 de premii constand in invitatii duble la UNTOLD
 • in data de 25.07.2018 pentru perioada 09.07.2018 ora 00:00:00 ora Romaniei – 22.07.2018 ora 23:59:59 ora Romaniei, pentru un numar de 10 de premii constand in invitatii duble la UNTOLD

8.1.2.Tragerile la sorti vor fi realizate electronic la sediul S.C. Mediapost Hit Mail S.A., situat in Bucuresti, Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, Sector 1.

La tragerea la sorti, din data de 25.06.2018, vor fi extrase si 10 (zece) rezerve suplimentare pentru toata Campania. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate castigatoare in ordinea extragerii acestora, iar rezervele suplimentare se vor activa doar daca se invalideaza toate cele 5 (cinci) rezerve extrase pentru fiecare premiu. In cazul invalidarii tuturor rezervelor extrase, premiile nu se mai acorda.

8.1.3.Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care una din banci nu trimite tranzactiile aferente promotiei, inainte de extragere cu cel putin o zi sau se retrage din promotie.

8.1.4.Tragerile la sorti se vor efectua din tranzactiile primite, aferente promotiei, cu cel putin o zi inainte de extragere. Tranzactiile primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

8.2 Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

8.2.1.Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus Organizatorul, prin intermediul bancilor va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

8.2.2.Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea cumulativa a tuturor urmatoarelor conditii:

 • Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
 • Inscrierea in Promotie sa se realizeze in conditiile mentionate in cadrul art. 7 de mai sus
 • Sa semneze in clar si cu date valide un proces verbal de primire a premiului si sa ofere organizatorului o copie a C.I. care va fi folosita la plata taxelor aferente premiilor.

8.2.3.Inainte de contactarea potentialilor castigatori, Banca Participanta va verifica indeplinirea tuturor conditiilor mentionate la art. 5. In urma confirmarii indeplinirii acestor conditii, potentialii castigatori vor fi anuntati de catre Banca Participanta emitenta a cardului Visa contactless detinut de catre potentialul castigator, telefonic sau prin e-mail, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data tragerii la sorti cu privire la premiul castigat, precum si cu privire la demersurile necesare pentru a intra in posesia premiului.

8.2.4.In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor conform Pct. 6 de mai sus, Bancile Participante vor contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in vederea indeplinirii formalitatilor de validare a premiului conform paragrafului anterior.

8.2.5.In cazul in care potentialul castigator nu doreste premiul, va comunica acest lucru Bancii Participante care a initiat convorbirea telefonica in cadrul respectivei convorbiri. Acest castigator va fi invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta promotie, caz in care castigator va fi desemnat una din rezervele acestuia, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate. La cererea expresa a Organizatorului, potentialul castigator care refuza un premiu castigat si care si-a exprimat aceasta dorinta in cadrul convorbirii telefonice initiate de Banca Participanta, va fi rugat sa faca acest demers in scris.

8.2.6.In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea extragerii lor, cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate.

8.2.7.Anuntarea castigatorilor se va realiza public prin publicarea pe website-ul www.visa.ro in temen de 30 de zile lucratoare de la data validarii acestora, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate mai sus. Prin acceptarea premiului promotiei, castigatorii isi dau acordul ca numele lor sa fie publicat pe website-ul www.visa.ro Acest aspect le va fi comunicat castigatorilor in cadrul convorbirii telefonice sau in emailul de validare primit de la Banca Participanta.

8.2.8.In cazul in care un premiu nu este acordat din motive independente de acesta, Organizatorul are dreptul de a-l anula.

8.3 Acordarea premiilor

8.3.1.Premiile campaniei vor fi trimise castigatorilor prin curier la adresa declarata de castigator la momentul validarii, de catre Organizator sau de Banca Participanta emitenta a Cardului Visa contactless, cu respectarea dispozitiilor fiscale in materie. Livrarea se va realiza in maxim 10 (zece) zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

8.3.2.In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenului de livrare mentionat anterior.

8.3.3.In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor conform prezentului Regulament, Bancile Participante vor contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in conformitate cu conditiile de validitate de mai sus.

Art. 9 Taxe si impozite

9.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Legea 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.

Art. 10 Prelucrarea datelor personale

Datele personale ale participantilor la Promotie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

10.1 Date privind operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Visa Europe Services Inc. (cu datele de contact detaliate la 1.1) si Bancile participante (cu datele de contact detaliate la 1.2) sunt Operatori asociati
Lion Communication Services SA (cu datele de contact detaliate la 1.1) este Imputernicit al operatorului Visa
Mediapost Hit Mail SA (cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917 este subimputernicit al Lion Communication Services)
ZENITH MEDIA COMMUNICATION SRL (cu sediul în, strada Nicolae Iorga nr. 13, corp A, et 4, cam. 1, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comertului cu nr J40/7600/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 28659878, este subimputernicit al Lion Communication Services)

10.2 Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Promotie vor fi prelucrate de catre Operatori prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitului in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii Promotiei;
 2. desemnarii si validarii castigatorilor;
 3. atribuirii premiilor
 4. indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

10.3 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Pentru înscriere, pentru participare la campanie, pentru buna desfăṣurare a ei, pentru premiere ṣi atribuirea premiilor, Operatorii, Imputernicitul si Subimputernicitul vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
nume ṣi prenume, data nasterii, transaction ID, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala
Codul numeric personal (CNP) va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Visa este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menṭionat, stocare, ṣtergere.

10.4 Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării este consimtamantul persoanelor vizate colectat şi stocat de Băncile Participante, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

10.5 Destinatarii

Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de către împuterniciții Operatorului VISA Romania : Lion Communication Services S.A si subimputerniciti ai acestuia : Mediapost Hitmail S.A, ZENITH MEDIA COMMUNICATION SRL si ele pot fi dezvaluite si autoritatilor legale, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

10.6 Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori prelucrate in scopurile mentionate la 10.3 vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

10.7 Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Promotiei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze și la protecția confidenţialităţii sau doresc să isi exerce oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite mai sus, o pot face scriind un email la promo@publicis.ro. Cererea va fi solutionata în termen de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării, acest termen poate fi prelungit. Adresa de primire a cererilor legate de date personale este Departamentul Relatii Clienti S.C. LION COMMUNICATION SERVICE S.A., Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Bucuresti, sector 1 sau prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de email promo@publicis.ro.

10.8 Gestionarea și securitatea datelor

Operatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate și proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucarte. Politicile și procedurile privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare.

10.9 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Art. 11. RESPONSABILITATE

11.1 Organizatorul şi partenerii acestuia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

11.2 Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

11.3 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, CNP, adresa şi numărul de telefon mobil).

11.4 Organizatorul şi părţile implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Campaniei.

11.5 Eventualele contestaţii privind desfăşurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului în decurs de 3 zile de la data anunțării publice a câștigătorilor. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 12 Soluţionarea litigiilor

12.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

12.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

12.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 13. Intreruperea Campaniei

13.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1.Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta promotie.

14.2.Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Tehnoredactat la cererea expresă a părții, editat şi autentificat la sediul biroului notarial într-un singur exemplar original.